Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

Stipendije & seminari & prakse

Fondacija "Zajednički put" u cilju informisanja korisnika svojih programa o raspoloživim mogućnostima za ostvarenje sopstvenih potencijala pokrenula je internet sekciju "Stipendije & seminari & prakse" na kojoj možete pronaći osnovne informacije o raspoloživim stipendijama za studiranje u zemlji i inostranstvu, mogućnostima za obavljanje stručnih ili društveno-odgovornih praksi, kao i informacije o mogućnostima neformalnog obazovanja (seminari, konferencije, studijske posjete i sl.).

S obzirom da je cilj ove internet sekcije da obezbjedi informacije o osnovnim stipendijskim i sličnim programima, našim posjetiocima sugerišemo da prilikom traženja specifičnih informacija koriste i specijalizovane internet stranice za traženje pojedinih vrsta informacija kao što su za:

Bitna je istaknuti da nijedna od navedenih internet stranica svojim posjetiocima ne nude informacije o svim raspoloživim mogućnostima i da pored ovih internet postoje i druge internet stranice koje vam mogu pomoći u informisanju na putu ostvarenja vaših potencijala! Želimo vam uspješne pretrage!

Pozivaju se zainteresovani da se prijave za program stipendiranja koji im omogućava studiranje na nekom od univerziteta u Grčkoj.

OBLAST:

poljoprivreda.

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju studije u gore navedenoj oblasti na nekom od univerziteta u Grčkoj. Dodjeljuju se stipendije za period od dvije godine. U prvoj godini programa aplikanti će imati priliku da se upoznaju sa agroekologijom, zaštitom životne sredine. U okviru programa aplikantima su pokriveni svi troškovi studiranja.

Univezitetski koledž Venlo poziva kandidate da apliciraju za stipendiju na nekom od ponuđenih programa

OBLAST
Liberalne umjetnost i nauke

OPIS:
Univerzitetski koledž Venlo u okviru Univerziteta Mastriht, nudi finansijsku pomoć za 5 studenata do iznosa od 12.000 eura po studentu. Školarina je namjenjena studentima iz zemalja članica EU i Evropske ekonomske zone kojima je potrebna finansijska pomoć da studiraju u inostranstvu. Školarina iznosa do 12.000 eura po studentu je ravnomjerno raspoređena na 3 godine koliko ona i traje, a njom su obuhvaćeni troškovi školarine, kao i troškovi života i učenja.

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za dvosemestralni studijski boravak na Malardalen univerzitetu (Švedska) u akademskoj 2018/2019. godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Malardalenu dostupne su studijske oblasti koje su navedene ovdje.