Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

"Škola liderstva" predstavlja tradicionalni projekat Fondacije „Zajednički Put“ u kojem učestvuju mladi različitih psiho-fizičkih osobina i koji žive u različitim društveno-socijalnim i ekonomskim uslovima. Korisnici projekta su: mladi talenti, mladi iz socijalno ugroženih porodica, mladi s invaliditetom, etničke manjine i mladi iz ruralnih sredina.

Osnovni cilj projekta je podstaći i osposobiti mlade ljude za aktivno učešće na tržištu rada, uspješno bavljenje preduzetništvom i društveni angažman kroz njihovu edukaciju i povezivanje sa adekvatnim prilikama za sticanje korisnih vještina i specifičnih znanja, bez obzira na poteškoće sa kojima se mladi susreću u okruženju.

Projekat „Škola liderstva“sastoji se iz četiri međusobno povezane programske komponente, i to: Komponenta I: Zapošljavanje: mapiranje tržišta rada i karijerno savjetovanje,Komponenta II: Inkluzivno preduzetništvo i samozapošljavanje, Komponenta III: Projektni menadžment i volonterizam mladih, i Komponenta IV: Aktivnosti promocije prava i sposobnosti osjetljivih kategorija mladih.

Kroz svaku od navedenih komponenti, korisnici ovog projekta - budući mladi lideri u različitim društvenim oblastima imaće priliku da pohađaju radionice i treninge s ciljem njihovog osposobljavanja za: samostalno upravljanje vlastitom karijerom - planiranjem obrazovnog i profesionalnog usavršavanja, pokretanje vlastitog biznisa, samozapošljavanje ili realizaciju društveno-odgovornih projekata i medijskih kampanja.

U srijedu, 01. avgusta ove godine, u prostorijama Omladinskog savjeta Prijedor, održana je druga po redu radionica komponente „Samozapošljavanje kroz Zaštitnu radionicu“, ovogodišnje- Šeste generacija mladih lidera. Mlade liderke, koje su bile zainteresovane za ovaj vid obuke, nastavile su sa izradom unikatnih radova dekupaž tehnikom, započetih na prethodnoj radionici ove komponente.

U subotu, 28. jula 2018. u prijedorskom Omladinskom savjetu, održana je prva radionica, IV komponente ovogodišnje  Škole liderstva. U komponenti "Samozapošljavanje kroz Zaštitnu radionicu", liderke koje su iskazale zainteresovanost za usvajanje novih vještina i znanja, imale su mogućnost naučiti osnovne tehnike dekupaža.

Radionicom „Omladinsko preduzetništvo“, koja je održana u subotu 14.07.2018. u prostorijama prijedorskog Omladinskog savjeta, ovogodišnja Škola liderstva, ušla je u samu završnicu. Na ovoj radionici mladi lideri, imali su priliku naučiti nešto više o pojmu preduzetništva i omladinskog preduzetništva, sa osvrtom na one najosnovnije elemente.