Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

TIM OKUPLJEN OKO SAMO JEDNOG CILJA: OSTVARENJE POTENCIJALA NAŠIH KORISNIKA UČENJEM STRANIH JEZIKA!

NOVKA PALALIĆ, PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA

Rođena 02.03.1978. godine u Prijedoru. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Prijedoru.  Akademsko zvanje stekla na Filozofskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore, završetkom osnovnih studija na odsjeku za Njemački jezik i književnost. Školovanje je nastavila u Austriji,  u Sprachenzentrum der Universität Graz, gdje je stekla akademsko zvanje master.

“Moja ljubav prema stranim jezicima, konkretno prema jeziku koji sam odabrala za životni poziv, se rodila vrlo rano. Od djetinjstva sam i sama pohađala kurseve njemačkog jezika i u školi bila najbolja iz tog predmeta.

Pored fantastične saradnje i ocjene polaznika, treba napomenuti da je organizacija bila savršena, uslovi rada savršeni, učionice savršene,… bez zamjerke, apsolutno.

Više na linku: ovdje

AZRA MURIĆ, PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA

Rođena  13.11.1984. godine u Banjoj Luci. Na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci, završila je istovremeno studije engleskog jezika i književnosti i germanistike. Od 2010. godine zaposlena je kao profesor njemačkog jezika u osnovnom i srednjem obrazovanju, a od 2015. godine kao profesor njemačkog jezika u Školi jezika Fondacije „Zajednički put“.

“Za svoj životni poziv sam odabrala strane jezike zato što sam odrasla bilingvalno, te sam sa lakoćom i zadovoljstvom usvajala i druge strane jezike, a profesorski poziv jer uživam u radu sa mladim ljudima i obrazovnom procesu, koliko god bio zahtjevan.

“Projekat Škola jezika Fondacije  “Zajednički put” je odlična prilika za učenje stranih jezika, uz povoljne cijene, a kvalitetan rad. On otvara vrata polaznicima da usavrše jezik uz maksimalan napor da se izađe u susret i zadovolje svi njihovi zahtjevi i potrebe.

Više na linku: ovdje

BILJANA SIMIĆ, PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA

Rođena 04.01.1984. godine u Doboju. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Modriči.Svoje akademsko zvanje je stekla sa diplomom profesora njemačkog jezika, stečenom na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci.Bilježi sedmogodišnje radno iskustvo Saradnika za informisanje i prevodioca za njemački jezik u organima javne uprave u Banjoj Luci.

„Između mene i njemačkog jezika postoji neraskidiva veza koja se izrodila iz mog šestogodišnjeg boravka u Švajcarskoj u periodu sazrijevanja i formiranja mene kao ličnosti. Ljubav prema jeziku, kulturi i načinu života koji me asocira na djetinjstvo, dovela me do izbora životnog poziva- studija iz njemačkog jezika i književnosti.

Više na linku: ovdje

MERKILMA VRANIĆ, PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA

Merkilma Vranić je rođena 27.04.1983. godine u Novom Gradu. Osnovnu školu je završila u Njemačkoj a gimnaziju u Krupi na Uni. Zvanje profesora njemačkog jezika i književnosti stekla je 2007. godine na Pedagoškom fakultetu u Bihaću. Po završetku studija počela je raditi u Srednjoj školi „Đuro Radmanović“, Novi Grad, kao profesor njemačkog jezika gdje je zaposlena već deset godina. Od 2012. godine je i ovlašteni sudski tumač za njemački jezik. Pored rada kao profesor njemačkog jezika, Merkilma je u protekle četiri godine vodila instruktivne privatne časove, za sve nivoe poznavanja njemačkog jezika, za kandidate koji su uspješno polagali međunarodne ispite.

Merkilma ističe da ljubav prema njemačkom jeziku potiče iz sedmogodišnjeg boravka i obrazovanja u Njemačkoj, a koju je uspješno ostvarila završetkom studija njemačkog jezika, kao i višegodišnjim angažmanom na upornom i temeljitom prenošenju znanja i njemačke kulture na njene učenike.

„Drago mi je kad mogu nekome da prenesem znanje i da je zadovoljan mojim predavanjem i da kandidati nemaju straha kad se prvi put susreću sa stranim jezikom.“

Više na linku: ovdje

ANELA PAUNOVIĆ, PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA

Anela Paunović, rođena je 06.07.1980. godine u Prijedoru. Osnovnu školu, Anela je završila u Njemačkoj gdje je boravila sve do 1997. godine. Nakon povratka u svoj rodni grad i završetka gimnazije u Sanskom Mostu, upisuje Pedagoški fakultet u Bihaću, smjer njemački jezik. Zvanje profesora njemačkog jezika stekla je 2008. godine.

Anela, kao profesor njemačkog jezika, sada već ima zavidno iskustvo, a radila je u nekoliko obrazovnih ustanova u Sanskom Mostu i Prijedoru. Trenutno je zaposlena u prijedorskoj Osnovnoj školi „Dositej Obradović“. Prije sticanja diplome profesora, Anela je bila angažovana i kao prevodilac u Dječijem domu “Duga”. Član profesorskog tima Fondacije “Zajednički put”, postala je na samom početku IV ciklusa “Škole stranih jezika”, septembra 2016. godine.

„Ako bih uporedila učenje stranog jezika u klasičnom obrazovanju i u Fondaciji Zajednički put, u okviru programa „Škola stranih jezika“, polaznici se zaista trude da nauče što više, za razliku od učenika koji po školskom planu i programu moraju izučavati jedan od stranih jezika. Polaznici uče strani jezik jer imaju volju i želju za napredak, a u okviru „Škole stranih jezika“ Fondacije imaju mogućnost da stiču znanja na kreativan način, što je velika prednost u procesu aktivnog učenja. Kao što sam ja zavoljela njemački jezik zahvaljujući mome profesoru, tako ću se i ja maksimalno truditi, da polaznicima Škole stranih jezika, njemački jezik bude blizak poput  maternjeg jezika”.

Više na linku: ovdje

AMINA ŠEHOVIĆ, PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA

Rođena 03.04.1984. godine u Novom Gradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Novom Gradu. Svoje akademsko zvanje je stekla diplomom profesora na Pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek  Engleski jezik i književnost, 2008. godine. Po završetku studija, profesorsko iskustvo je stekla u Srednjoškolskom centru “Đuro Radmanović” u Novom Gradu. Od marta 2016. godine je i licencirani sudski tumač za engleski jezik.

“Moj prvi susret sa engleskim jezikom odlikuje ogromna simpatija, iz nje se rodila želja za izučavanjem tog jezika koja je sprovedena prvenstveno samostalno. Naime, temelji mog poznavanja engleskog jezika mogu da se nazovu rezultatom samoukosti. Tako da slobodno mogu da kažem da je engleski jezik izabrao mene, a poziv profesora sam zavoljela kada sam okusila rad u učionici i shvatila da je pravo zadovoljstvo biti osoba koja drugima pomaže da nauče.”

Škola jezika je jedan veliki projekat koji omogućava ljudima da uče jezik kvalitetno i po veoma povoljnim cijenama. Kao i ostali projekti Fondacije i gospođe Semire Hoffmann, mislim da je i ovaj projekat bio potreban društvu i da čini Prijedor boljim mjestom za život.”

Više na linku: ovdje

DAJANA VULIN, PROFESOR ITALIJANSKOG JEZIKA

Rođena je 19.09.1986. godine u Prijedoru. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Prijedoru. Zvanje profesora stekla na univerzitetu u Banjoj Luci, Filološki fakultet, odsjek Italijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost, 2010. godine.

“Italijanski jezik sam izabrala zato što je bio nezastupljen, dalek i stran tad kada sam ja upisivala fakultet. Pored toga, uvijek mi je zvučao melodično i drukčije, pa me je mamilo da ga istražim. Profesorski poziv me ispunjava. Ne mogu da shvatim moje kolege koje kažu da se umore u školi, ja uživam. Ispunjava me i oplemenjuje sama pomisao da sa svakom novom lekcijom činim dobro djelo, tako što male glavice naučim nečemu."

Postoje različiti načini da se  nauči Italijanski jezik – pored neophodnih časova gramatike, nove riječi se mogu usvojiti kroz slušanje italijanske muzike, gledanje filmova (nakon određenog vremenskog perioda), čak i kroz poznatu italijansku kuhinju.

Takođe je djelotvorniji rad u manjim grupama kako bi se profesor mogao posvetiti svakom polazniku i time mu dati šansu da pokaže i poboljša svoje znanje te da savlada vještine konverzacije na italijanskom jeziku.”

Više na linku: ovdje

MAJA TUBIN, PROFESOR FRANCUSKOG JEZIKA (APSOLVENT)

Rođena je 15.05.1991. godine u Prijedoru. Apsolvent Filološkog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, odsjek Francuski jezik i književnost.

Kao predavač, iskusila se u volonterskom radu u Banjoj Luci i  Prijedoru. Takođe, hospitovanje (predavanje) je prošla na praksi u sklopu obaveznog predmeta Metodika nastave na fakultetu koji završava; hospitovanje je prošla u školama: Gimnazija Banja Luka, OŠ Mladen Stojanović Laktaši.

“Savjetom sam upisala Francuski jezik i zakoračila u te vode. Prvi dodir sa ovim jezikom imala samneposredno  pred polazak na studije, I bas na kursu. Kroz predavanja, ucenje i praksu na fakultetu postala sam svjesna ozbiljnosti i odgovornosti svog izabranog puta i kao takvog ga prihvatila.

Više na linku: ovdje

JELENA KNEŽEVIĆ, PREDAVAČ ŠVEDSKOG JEZIKA

Rođena 04.03.1981. godine u Prijedoru. Osnovnu i srednju Ugostiteljsko - ekonomsku školu, smjer pravni tehničar završila je u Prijedoru.

Znanje švedskog jezika stekla je u Kraljevini Švedskoj u okviru ˝GV Komvux Gotland˝  završavši kurseve jezika SFI (svenska för invandrare) i SAS (svenska som andra språk) tokom osmogodišnjeg boravka u prelijepom Gotlandu, Švedska. 

Velikom interesovanju Jelene Knežević za švedski jezik doprinijela je neposrednost i izuzetna posvećenost njenih profesora u Švedskoj koju vrlo rado namjereva prenijeti i na svoje buduće učenike. Razlog više zbog čega Jelena želi da podijeli svoje znanje sa budućim polaznicima Škole stranih jezika Fondacije “Zajednički put” jeste jednostavnost i jasnost gramatike, kao i svakodnevne konverzacije na švedskom jeziku.

Više na linku: ovdje

ORIJEN OSTOJIĆ, PREDAVAČ FRANCUSKOG JEZIKA

Orijen Ostojić rođen je 28.04.1990. godine u Prijedoru. Živio je u Francuskoj od 2003. do 2016. godine. U gradu Troyes (Francuska) završio je osnovnu i srednju školu (Upravljanje informacionim sistemima), kao i Višu tehnološku školu (smjer: Informatika rukovodstva). Francuski jezik je naučio kroz redovno školovanje, ali i kroz svakodnevnu komunikaciju, u različitim životnim situacijama, sa prijateljima i poslovnim kolegama.

Najveće iskustvo sa francuskim jezikom stekao je kroz različite poslove koje je u kontinuitetu radio više od četiri godine. Odgovarao je na telefonske pozive, usmene i pismene reklamacije klijenata Elektro distribucije Francuske. Francuski je koristio i da bi pomogao drugim ljudima koji su tek dolazili na francusko tlo ili kojima je bio potreban prevodilac francuskog jezika. Najzanimljivi je primjer doček srbijanske, italijanske i litvanske košarkaške reprezentacije do 16 godina. Koristio ga je i u muzičkom menadžmentu, što mu je omogućilo da francuski jezik koristi u komunikaciji sa poznatim ličnostima širom svijeta.

Više na linku: ovdje

SLOBODANKA NEDIMOVIĆ, PROFESOR RUSKOG I ČEŠKOG JEZIKA

Slobodanka Nedimović rođena je u Sisku. Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Gradu. Diplomirala je na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na odsjeku slavistika - bohemistika, s prosječnom ocjenom 4,37, te stekla zvanje Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti i češkog jezika i književnosti, a kasnije i zvanje magistra edukacije rusistike i bohemistike.

S obzirom na zapažene rezultate ostvarene tokom studija, učestvovala je na Ljetnoj školi stranih jezika u Pragu, u trajanju od mjesec dana.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci završila je dvogodišnji studij engleskog jezika i stekla zvanje nastavnika engleskog jezika 2006. godine.

Trenutno je zaposlena u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Posjeduje iskustvo dugogodišnjeg rada u prosvjeti, radeći na poslovima nastavnika odnosno profesora ruskog, engleskog, a jedno vrijeme i njemačkog jezika. Osim toga,  posjeduje i petogodišnje iskustvo radeći kao prevodilac češkog jezika.

Više na linku:ovdje

DžENANA MEŠIĆ, PROFESOR NjEMAČKOG JEZIKA

Dženana Mešić je rođena 08.10.1982. godine u Bosanskom Novom. Osnovnu školu završila je u Njemačkoj, a srednju školu u Bosanskoj Krupi.Svoje akademsko zvanje stekla je na Pedagoškom fakultetu u Bihaću na Odsjeku za Njemački jezik i književnost.Zaposlena je u Gimnaziji „Petar Kočić“ u Novom Gradu kao profesor njemačkog jezika.

„Ljubav prema jezicima proseže se kroz djetinjstvo gdje je njemački jezik uvijek zauzimao posebno mjesto. Tamo sam živjela šest godina i otuda i moje interesovanje, ne samo za jezik, već i kulturu i istoriju jednog naroda. Uspjela sam da ljubav prema jeziku i kulturi jednog naroda pretvorim u svoju profesiju.“

Dženana uživa u radu sa djecom i smatra da je to pored znanja dobitna kombinacija u učenju njemačkog jezika.

Na pitanje zašto se odlučila pridružiti Fondaciji „Zajednički put“ Dženana ističe da je to prvenstveno zbog posvećenosti kvalitetu u učenju jezika, kao i posvećenosti svakom pojedinačnom korisniku programa „Škola stranih jezika“.

Više na linku: ovdje

MIRELA UNKIĆ, PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA

Mirela Unkić, rođena je 22.10.1984. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Novom Gradu. Mirela je diplomirani profesor njemačkog jezika i književnosti.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci 2011. godine. Svoje šestogodišnje radno iskustvo stekla je u radu sa učenicima i odraslima, kroz nastavu u osnovnim i srednjim školama u Banjoj Luci, Prijedoru i Novom Gradu, kao i kroz angažman na kursevima njemačkog  jezika.

Mirela je dio djetinjstva provela u Njemačkoj, gdje je kako kaže i stekla ljubav prema njemačkom jeziku i kulturi.

„Smatram da je moj boravak u Njemačkoj najviše uticao na to da upišem studije njemačkog jezika. Moje prvo radno iskustvo je bilo u švajcarskoj firmi „SWITEL“, gdje sam radila kao agent telemarketinga za projekat „Swiss christmas“ .

Od 2011. godine Mirela je bila zaposlena u Građevinskoj školi u Banjoj Luci, u osnovnim školama „Sveti Sava“ i „Vuk Karadžic“ u Novom Gradu, kao i u osnovnoj školi „Petar Petrović Njegoš“ i Elekrotehničkoj školi u Prijedoru.

Više na linku: ovdje

ADNAN SELMAN, PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA

Adnan Selman je rođen u Prijedoru, 20.09.1977. Osnovnu školu je završio u Prijedoru,a Gimnaziju u Sanskom Mostu.

Akademsko zvanje profesora njemačkog jezika i književnosti stekao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek Germanistika.

"Kao učenik u osnovnoj školi, a i u Gimnaziji bio sam veoma zainteresovan za strane jezike. Gimnaziju sam takođe pohađao i u Njemačkoj, u pokrajini Saarland. Tamo sam boravio nešto više od dvije godine i tamo se produbilo moje interesovanje za njemački jezik i književnost, i konačno dovelo do toga da mi to bude zanimanje.

Prezadovoljan sam radom na kursu. Zainteresovanost polaznika za učenje njemačkog jezika je velika i njihova povratna energija me podstiče da se još više trudim i posvetim predavanju.

Lijepo je biti član Fondacije koja je organizovana i brine se kako za polaznike kurseva, tako i za članove Fondacije.“

Sve dodatne informacije o programu "Škola stranih jezika" možete pronaći ovdje.