Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

Ubrzani kursevi njemačkog jezika proistekli su iz mnogobrojnih zahtjeva i potreba pojedinih grupa korisnika za ubrzanim savladavanjem vještina komunicaranja na njemačkom jeziku.

U okviru proljetnog upisa VII ciklusa programa „Škola stranih jezika“ Fondacije “Zajednički put”, raspoloživi su sljedeći kursevi:

            1. Ubrzani kurs njemačkog jezika za nivoe A1.1, A1.2, A2.1 i A2.2, kao i

            2. Rad u malim grupama

1. Ubrzani kurs njemačkog jezika

Na ubrzanim kursevima njemačkog jezika, edukacija se odvija dva ili tri puta sedmično, u trajanju od po dva ili više školskih časova, u zavisnosti od potreba i mogućnosti korisnika. Program i metodologija edukacije odvija se prema zvaničnoj literaturi Hueber instituta za njemački jezik koja je u potpunosti usklađena s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika, a koja našim uspješnim korisnicima omogućava kvalitetnu pripremu za polaganje međunarodnih ispita njemačkog jezika.

Naš fond časova, kvalitetni i posvećeni diplomirani profesori njemačkog jezika, adekvatna metodologija rada i stručna literatura, uz korištenje resursa naše elektronske biblioteke, garantuju 100% uspješan završetak predviđenog nivoa poznavanja njemačkog jezika za sve one korisnike koji redovno i aktivno pohađaju naš program edukacije.

Trajanje kursa2 mjeseca po 6 ili više školskih časova sedmično (2 ili 3 puta sedmično), ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min.

Završni testovi na kraju svakog nivoa edukacije odvijaju se u skladu sa OSD metodologijom međunarodnog ispita njemačkog jezika. Na taj način, korisnici se u potpunosti pripremaju za polaganje ovog međunarodnog ispita njemačkog jezika za dati nivo.

Za sve korisnike, koji planiraju izlazak na međunarodni OSD ispit, administrativne usluge nudimo potpuno besplatno - provjera termina i prijava za polaganje.

Detaljnije o ubrzanim kursevima njemačkog jezika možete pronaći ovdje.

2. Rad u malim grupama

Za sve korisnike koji se zbog privatnih ili poslovnih obaveza ne mogu uklopiti u redovne grupe za učenje njemačkog jezik ili korisnike koji zahtjevaju veoma intenzivan način učenja nudimo mogućnost rada u malim grupama (najmanje 3 i više korisnika). S obzirom da je riječ o grupama koje se formiraju prema posebnim zahtjevima korisnika (grupa za nivo koji nemamo u ponudi, medicinski ili ekonomski njemački i sl.) cijena se formira u zavisnosti od specifičnosti zahtjeva i broja korisnika u grupi.

Prije početka edukacije, zainteresovani korisnici imaće mogućnost da dobiju detaljnije informacije o obimu, dinamici, terminima i cijenama ubrzanih kurseva i kurseva rad u malim grupama od našeg osoblja i  profesora.

Participacija i dinamika plaćanja

Svi korisnici naših kurseva plaćaju samo mjesečnu participaciju u pokriću troškova našeg programa.

Korisnici ubrzanih kurseva njemačkog jezika (nivoi: A1-1, A1-2; A2-1, A2-2) - 2 ili 3 puta sedmično, ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min - plaćaju participaciju od 40KM (2,40KM po času), odnosno ukupno 120KM uz mogućnost plaćanja u 3 rate, i to prva rata prilikom upisa, druga nakon prvog mjeseca edukacije i treća rata po završetku kursa.

Mjesečna participacija korisnika kurseva - rad u malim grupama biće posebno utvrđivana prema specifičnosti zahtjeva i broja korisnika u datoj grupi.

Cijena kursa obuhvata: upis na kurs, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci Škole stranih jezika, kao i polaganje završnog ispita.

Po završetku edukacije, svi korisnici programa „Škola stranih jezika“ plaćaju jednokratu naknadu od 10,00KM  za administrativne troškove izdavanja i dodjele certifikata o uspješno položenoj obuci stranog jezika za dati nivo znanja.

Nagrađivanje najuspješnijih

Najuspješniji učenici osnovnih i srednjih škola - korisnici programa „Škola stranih jezika“ ostvaruju pravo na povrat jedne mjesečne participacije u skladu sa statutarnim ciljevima Fondacije, u vidu isplate jednokratne stipendije ili umanjenja mjesečnih participacija u narednom upisnom ciklusu, ukoliko ostvare odličan uspjeh na završnom ispitu.

Korisnici medicinske struke

Istakli bi da za korisnike medicinske struke koji pohađaju ubrzane kurseve njemačkog jezika ili rad u malim grupama nudimo mogućnost informisanja i posredovanja u profesionalnom usavršavanju ili zapošljavanju u saradnji sa Agencijom Jens Wiegrebe . Pored toga, za ove i slične kategorije zaposlenih korisnika posebna pažnja biće posvećena dinamici i terminima odvijanja edukacije kako bi učenje njemačkog jezika bilo usklađeno s radnim obavezama naših sadašnjih i budućih korisnika.

Rok za prijave i trajanje edukacije

Početak edukacije je predviđen je u periodu od 10. do 20. aprila 2018. godine i održavaće se svakim radnim danom u popodnevnim časovima, u skladu s rasporedom koji će biti utvrđen sa korisnicima programa „Škola stranih jezika“.

Trajanje ubrzanih kurseva je predviđeno za naredni dvomjesečni period (uz mogućnost kratkog produžavanja), dok će se kursevi - rad u malim grupama odvijati prema potrebama naših korisnika.

Edukacija će se odvijati u prostorijama JU „Centar Sunce“ 

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na slijedeći način:

E-mail: fondacija.uw(@)gmail.com 

Facebook page: Fondacija „Zajednički put“ 

Telefon: 066/399-849

ili lično na lokaciji „Zaštitne radionice ” Fondacije „Zajednički put“ Prijedor, Ulica Majora Milana Tepića bb (u blizini Patrije, pored kopirnice GLS design), radnim danom od 10 - 17 časova, i subotom od 10-14 časova

Dodatne informacije možete pronaći na linkovima ispod:

       Prijavni obrazac

       Biografije profesora

       Arhiva vijesti i realizovanih aktivnosti

       Rekli su o nama...

       Kako i gdje položiti međunarodne ispite

       Karijerno savjetovanje

       Elektronska biblioteka

       Saradnja sa Agencijom Jens Wiegrebe

       Raspoložive stipendije i mogućnosti za usavršavanje