Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

Program „Škola stranih jezika“ Fondacije „Zajednički put“ inspirisana je željom da dragim sugrađanima prijedorske regije omogućimo kvalitetno učenje stranih jezika uz niske troškove obuke, kako bi ostvarili svoje potencijale učenjem stranih jezika.

Visoka ocjena u školi, obezbjeđena stipendija za studij ili usavršavanje u inostranstvu, stalno zaposlenje ili zanimljivo putovanje samo su neke od mogućnosti koje zahtijevaju napredno poznavanje nekog od stranih jezika a naš cilj je da naše korisnike podstaknemo i podržimo na putu ostvarenja vlastitih potencijala!

Kako bi uspjeh naših korisnika bio zagarantovan, pored visoko kvalitetnih kurseva stranih jezika, Fondacija „Zajednički put“ svim korisnicima programa „Škola stranih jezika“ obezbjediće besplatno karijerno savjetovanje kako bi naši korisnici identifikovali svoje komparativne prednosti na domaćem ili međunarodnom tržištu rada ili obrazovanja, stekli vještine efektivnog planiranja karijere te se informisali o raspoloživim mogućnostima i prilikama na putu ostvarenja sopstvenih potencijala poznavanjem nekog od stranih jezika.

Priliku za sticanje vještina komunikacije na stranim jezicima do sada je iskoristilo preko 1.000 korisnika u Prijedoru i Novom Gradu u prethodnih šest uspješno realizovanih ciklusa obuka.

VRSTE KURSEVA STRANIH JEZIKA

U okviru VII ciklusa programa „Škola stranih jezika“ dostupno je učenje engleskog, njemačkog, italijanskog, francuskog, ruskog i češkog jezika i biće organizovane sljedeće vrste kurseva:

Za detaljnije informacije o navedenim vrstama kurseva možete kliknuti na željenu vrstu edukacije.

Edukacija će se obavljati po zvanično priznatim i kvalitetnim programima, učenje će biti bazirano na komunikativnom pristupu, u cilju savladavanja aktivne komunikacije na stranom jeziku.

Tokom edukacije, koristiće se odgovarajući didaktički materijali, originalni udžbenici prilagođeni vrsti i nivou kursa, kao i dodatna literatura, audio i video materijali koji su potpuno besplatno dostupni korisnicima programa kroz elektronsku bibliotekuElektronska biblioteka programa „Škola stranih jezika“ broji preko 100 naslova, a našim korisnicima dostupna je na bilo kojem mjestu, u bilo koje vrijeme, potpuno besplatno.

Kvalitetnu, zanimljivu, zabavnu i interaktivnu nastavu garantuju naši profesori i predavači sa dugogodišnjim iskustvom i razvijenom vlastitom metodologijom u podučavanju stranih jezika, a čiju stručnost i dostignuti kvalitet potvrđuje prosječna ocjena naših korisnika na prethodnih šest ciklusa Škole stranih jezika od 4,8 od mogućih 5,0.

Kursće pokrivati različite nivoe znanja stranih jezika u skladu s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika (A1, A2; B1, B2; C1 i C2), i to za: engleski, njemački, italijanski, francuski, ruski i češki jezik.

Po završetku edukacije, svi korisnici koji uspješno polože završni ispit dobijaju certifikat o stečenom nivou poznavanja stranog jezika i imaju mogućnost da polažu neki od međunarodnih ispita za dati nivo poznavanja stranog jezika u certifikovanim ispitnim centrima u Banjoj Luci, Sarajevu, Beogradu itd.

Standardni - preporučeni kursevi stranih jezika

Standardni kursevi stranih jezika održavaju se dva puta sedmično, u trajanju od dva školska časa, a program i metodologija edukacije u potpunosti su usklađeni s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika i uspješnim polaznicima omogućavaju kvalitetnu pripremu za polaganje međunarodnih ispita.

Trajanje4 mjeseca po 4 školska časa sedmično, ukupno 60 časova u trajanju od po 45 min.

Nivoi poznavanja stranih jezika za koje se organizuju kursevi su:

 • A1, A2, B1, B2, C1 i C2 za engleski, italijanski, francuski, ruski i češki jezik, u skladu s međunarodno preporučenim metodologijama za učenje navedenih jezika, kao i
 • A1-1, A1-2; A2-1, A2-2; B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1; C1-2 za njemački jezik, u skladu s preporučenom metodologijom Hueber instituta za učenje njemačkog jezika.

Ubrzani kursevi njemačkog jezika

Ubrzani kursevi njemačkog jezika su proistekli iz potrebe pojedinih grupa korisnika za ubrzanim savladavanjem vještina komunicaranja na njemačkom jeziku. Edukacija će se odvijati tri puta sedmično, u trajanju od po dva ili više školskih časova, u zavisnosti od potreba i mogućnosti korisnika. Program i metodologija edukacije u potpunosti su usklađeni s evropskim nivoima poznavanja stranih jezika i uspješnim polaznicima omogućavaju kvalitetnu pripremu za polaganje međunarodnih ispita.

Trajanje2 mjeseca po 6 ili više školskih časova sedmično, ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min. Trajanje i dinamiku samog kursa je moguće prilagoditi potrebama grupe korisnika.

Nivoi poznavanja stranih jezika za koje se organizuju ubrzani kursevi njemačkog jezika su:

 • A1-1, A1-2; A2-1, A2-2; B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1; C1-2, u skladu s preporučenom metodologijom Hueber instituta za učenje njemačkog jezika.

Napomena: S obzirom na zahtjevnost učenja njemačkog jezika, a koja je prepoznata i kroz oficijelne udžbenike njemačkog Hueber instituta koji su kreirani po podijeljenim nivoima A1-1, A1-2 itd., a s druge strane izuzetnu posvećenost naših predavača kvalitetu i uspješnosti u učenju stranog jezika kod svakog korisnika, zainteresovani korisnci ove vrste kurseva moraju biti spremni na veoma dinamičan i zahtijevan proces učenja, kao i na samostalno učenje koristeći resurse elektronske biblioteke.

Prije početka edukacije, zainteresovani korisnici imaće mogućnost da dobiju detaljnije informacije o obimu, dinamici, terminima i cijenama ubrzanih kurseva od naših iskusnih profesora.

Za detaljnije informacije o ubrzanim kursevima možete se obratiti Fondaciji na naše kontakte.

CIJENE KURSEVA STRANIH JEZIKA

Svi korisnici naših kurseva plaćaju participaciju u pokriću troškova našeg programa „Škola stranih jezika“ koja se kreće od 35,00KM do 45,00KM mjesečno u zavisnosti od nivoa i vrste kursa koji se pohađa.

 • Standardni - preporučeni kursevi
  • Kursevi nižih nivoa A1 i A2 engleskog, italijanskog, francuskog, ruskog i češkog jezika, odnosno A1-1, A1-2; A2-1, A2-2 njemačkog jezika -35,00KM mjesečno (2 x 2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca)
  • Kursevi viših nivoa B1, B2, C1 i C2 engleskog, italijanskog, francuskog, ruskog i češkog jezika, odnosno B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1, C1-2; C2-1, C2-2; njemačkog jezika- 45,00KM mjesečno (3 x 2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca).
 • Ubrzani kursevi njemačkog jezika
  • Ubrzani kursevi njemačkog jezika nižih nivoa(A1-1, A1-2; A2-1, A2-2), 3 puta sedmično po 2 časa, ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min - 40KM mjesečno, odnosno ukupno 120KM uz mogućnost plaćanja u 2 ili 3 rate.

Za vrijeme trajanja edukacije (februar - jun 2018. godine), korisnici plaćaju 4 jednake mjesečne članarine, i to prvu mjesečnu članarinu prilikom prijave - upisa u „Školu stranih jezika“ (februar 2018.), drugu mjesečnu članarinu u prvoj sedmici početka kursa (sredina februara) a treću i četvrtu članarinu početkom mjeseca u kojem se odvija edukacija (mart i april 2018. godine).

Korisnici ubrzanih kurseva njemačkog jezika imaju mogućnost plaćanja dvomjesečnih kurseva u tri rate, i to prvu prilikom upisa/ nakon održanog info časa, nakon prvog mjeseca edukacije i po završetku kursa.

Po završetku edukacije, svi korisnici programa „Škola stranih jezika“ plaćaju jednokratu naknadu od 10,00KM  za administrativne i troškove izdavanja i dodjele certifikata o uspješno položenoj obuci stranog jezika za dati nivo znanja.

Cijena kursa obuhvata: upis na kurs, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci Škole stranih jezika, polaganje završnog ispita i izdavanje certifikata.

Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi korisnika i njihovim redovnim školskim ili poslovnim obavezama.

NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH

Najuspješniji učenici osnovnih i srednjih škola u Prijedoru - korisnici programa „Škola stranih jezika“ ostvaruju pravo na povrat jedne mjesečne participacije u skladu sa statutarnim ciljevima Fondacije, u vidu isplate jednokratne stipendije ili umanjenja mjesečnih participacija u narednom upisnom ciklusu, ukoliko ostvare odličan uspjeh na završnom ispitu.

DOBITI OD KURSA

 • Kvalifikovani i stručni predavači;
 • Male grupe polaznika;
 • Korištenje savremenih metoda učenja; 
 • Pristup elektronskoj biblioteci;
 • Redovna testiranja i ocjena napretka;
 • Prijatna radna atmosfera;
 • Aktivno učešće polaznika u samom procesu učenja;
 • Kreativni časovi prilagođeni potrebama korisnika, kao i
 • Povoljno učešće u studijskim posjetama i praktičnoj primjeni jezika (npr. studijska posjeta Gracu i sl.)

ROK ZA PRIJAVE I TRAJANJE EDUKACIJE

Poziv je otvoren od dana objavljivanja do 10. februara 2018. godine.

Trajanje kurseva je  4 mjeseca, od februara do juna 2018. godine, dok će dinamika odvijanja ubrzanih kurseva biti utvrđena u dvomjesečnim periodima, odnosno prema potrebama korisnika.

Početak edukacije je predviđen za 15. februar 2018. godine i održavaće se svakim radnim danom u popodnevnim časovima, u skladu s rasporedom koji će biti utvrđen sa korisnicima programa„Škola stranih jezika“.

Edukacija će se odvijati u prostorijama JU „Centar Sunce“ .

„Škola stranih jezika“ je pokrenuta uz podršku Osnivača, Predsjednice i najznačajnijeg donatora Fondacije „Zajednički put“ Semire Hoffmann, s ciljem da se što većem broju mladih omogući učenje stranih jezika po pristupačnim cijenama, što će im pomoći u daljem karijernom razvoju: obrazovanju, usavršavanju, konkurisanju za stipendije, zapošljavanju i slično.

U okviru programa „Škola stranih jezika“ do sada je mogućnost za učenje stranih jezika iskoristilo više od 1.000 korisnika. 

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na slijedeći način:

E-mail: fondacija.uw(@)gmail.com 

Facebook page: Fondacija „Zajednički put“

Telefon: 066/399-849,  ili lično na lokaciji „Zaštitne radionice“ Fondacije „Zajednički put“  Prijedor, Ulica Majora Milana Tepića bb (u blizini Patrije, pored kopirnice GLS design).

Dodatne informacije možete pronaći na linkovima ispod: