Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

Zainteresovani korisnici specijalističkih kurseva, u zavisnosti od individualnih potreba, imaju mogućnost pohađanja:

 • poslovno - pravnog engleskog jezika  (nivoi: B1, B2, C1 i C2), kao i
 • medicinskog njemačkog jezika (nivoi: B1, B2, C1 i C2).

Trajanje: 4 mjeseca po 4 školska časa sedmično, ukupno 60 časova u trajanju od po 45 min.

Mjesečna participacija

Svi korisnici naših kurseva plaćaju samo mjesečnu participaciju u pokriću troškova našeg programa. Cijene specijalističkih kurseva:

 • Kursevi poslovno - pravnog engleskog jezika, odnosno medicinskog njemačkog jezika - 45,00KM mjesečno (2 x 2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca).

Za vrijeme trajanja edukacije (septembar - decembar 2017 / januar 2018. godine), korisnici plaćaju 4 jednake mjesečne članarine, i to prvu mjesečnu članarinu prilikom prijave, odnosno upisa u „Školu stranih jezika“ (septembar 2017.), drugu mjesečnu članarinu u prvoj sedmici početka kursa (sredina septembra) a treću i četvrtu članarinu početkom mjeseca u kojem se odvija edukacija (septembar i oktobar 2017. godine).

Po završetku edukacije, svi korisnici programa „Škola stranih jezika“ plaćaju jednokratu naknadu od 10,00KM  za administrativne i troškove izdavanja i dodjele certifikata o uspješno položenoj obuci stranog jezika za dati nivo znanja.

Cijena kursa obuhvata: upis na kurs, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci Škole stranih jezika, polaganje završnog ispita i izdavanje certifikata.

Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi korisnika i njihovim redovnim školskim ili poslovnim obavezama.

Nagrađivanje najuspješnijih

Najuspješniji učenici osnovnih i srednjih škola u Prijedoru i Novom Gradu - korisnici programa „Škola stranih jezika“ ostvaruju pravo na povrat jedne mjesečne participacije u skladu sa statutarnim ciljevima Fondacije, u vidu isplate jednokratne stipendije ili umanjenja mjesečnih participacija u narednom upisnom ciklusu, ukoliko ostvare odličan uspjeh na završnom ispitu.

Rok za prijave i trajanje edukacije

Poziv je otvoren od dana objavljivanja do 10. septembra 2017. godine.

Trajanje kurseva je  4 mjeseca, od septembra 2017. do decembra/januara 2018. godine, dok će dinamika odvijanja ubrzanih kurseva biti utvrđena u dvomjesečnim periodima, odnosno prema potrebama korisnika.

Početak edukacije je predviđen za 10. septembar 2017. godine i održavaće se svakim radnim danom u popodnevnim časovima, u skladu s rasporedom koji će biti utvrđen sa korisnicima programa „Škola stranih jezika“.

U Prijedoru, edukacija će se odvijati u prostorijama JU „Centar Sunce“ a u Novom Gradu u Hotelu „New Sanatron“.

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na slijedeći način: E-mail: fondacija.uw(@)gmail.com , Facebook profil i page: Fondacija „Zajednički put“ Telefoni: 066/399-849 i 064 406 68 46,  ili lično:

Dodatne informacije možete pronaći na linkovima ispod: