Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

Standardni kursevi stranih jezika održavaju se dva puta sedmično, u trajanju od dva školska časa, a program i metodologija edukacije u potpunosti su usklađeni s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika i uspješnim polaznicima omogućavaju kvalitetnu pripremu za polaganje međunarodnih ispita.

Trajanje: 4 mjeseca po 4 školska časa sedmično, ukupno 60 časova u trajanju od po 45 min.

Nivoi poznavanja stranih jezika za koje se organizuju kursevi su:

 • A1, A2, B1, B2, C1 i C2 za engleski, italijanski, francuski, švedski, ruski i češki jezik, u skladu s međunarodno preporučenim metodologijama za učenje navedenih jezika, kao i
 • A1-1, A1-2; A2-1, A2-2; B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1; C1-2 za njemački jezik, u skladu s preporučenom metodologijom izdavačke kuće Hueber za učenje njemačkog jezika.

Mjesečna participacija

Svi korisnici naših kurseva plaćaju samo mjesečnu participaciju u pokriću troškova našeg programa. Cijene standardnih - preporučenih kurseva su:

 • kursevi nižih nivoa A1 i A2 engleskog, italijanskog, francuskog, švedskog, ruskog i češkog jezika, odnosno A1-1, A1-2; A2-1, A2-2 njemačkog jezika - 35,00KM mjesečno (2 x 2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca)
 • kursevi viših nivoa B1, B2, C1 i C2 engleskog, italijanskog, francuskog, švedskog, ruskog i češkog jezika, odnosno B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1, C1-2; C2-1, C2-2; njemačkog jezika - 45,00KM mjesečno (2 x 2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca).

Za vrijeme trajanja edukacije (septembar - decembar 2017/januar 2018. godine), korisnici plaćaju 4 jednake mjesečne članarine, i to prvu mjesečnu članarinu prilikom prijave, odnosno upisa u „Školu stranih jezika“ (septembar 2017.), drugu mjesečnu članarinu u prvoj sedmici početka kursa (sredina septembra) a treću i četvrtu članarinu početkom mjeseca u kojem se odvija edukacija (oktobar i novembar 2017. godine).

Po završetku edukacije, svi korisnici programa „Škola stranih jezika“ plaćaju jednokratu naknadu od 10,00KM  za administrativne i troškove izdavanja i dodjele certifikata o uspješno položenoj obuci stranog jezika za dati nivo znanja.

Cijena kursa obuhvata: upis na kurs, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci Škole stranih jezika, polaganje završnog ispita i izdavanje certifikata.

Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi korisnika i njihovim redovnim školskim ili poslovnim obavezama.

Nagrađivanje najuspješnijih

Najuspješniji učenici osnovnih i srednjih škola u Prijedoru i Novom Gradu - korisnici programa „Škola stranih jezika“ ostvaruju pravo na povrat jedne mjesečne participacije u skladu sa statutarnim ciljevima Fondacije, u vidu isplate jednokratne stipendije ili umanjenja mjesečnih participacija u narednom upisnom ciklusu, ukoliko ostvare odličan uspjeh na završnom ispitu.

Rok za prijave i trajanje edukacije

Poziv je otvoren od dana objavljivanja do 10. septembra 2017. godine.

Trajanje kurseva je  4 mjeseca, od septembra do decembra 2017/januara 2018. godine, dok će dinamika odvijanja ubrzanih kurseva biti utvrđena u dvomjesečnim periodima, odnosno prema potrebama korisnika.

Početak edukacije je predviđen za 10. septembar 2017. godine i održavaće se svakim radnim danom u popodnevnim časovima, u skladu s rasporedom koji će biti utvrđen sa korisnicima programa „Škola stranih jezika“.

U Prijedoru, edukacija će se odvijati u prostorijama JU „Centar Sunce“ a u Novom Gradu u Hotelu „New Sanatron“.

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na slijedeći način: E-mail: fondacija.uw(@)gmail.com , Facebook profil i page: Fondacija „Zajednički put“ Telefoni: 066/399-849 i 064 406 68 46,  ili lično:

Dodatne informacije možete pronaći na linkovima ispod: