Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

Caritas Bosne i Hercegovine, u saradnji s fondovima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom organizuje Javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u BiH. Planirano je da se prezentacije održe u  20 mjesta širom BiH do kraja tekuće godine.

Prva ovakva prezentacija je održana 13.10.2020 u Prijedoru.  Prisutnima se obratio, ispred Caritasa BiH, gospodin Zlatko Malić koji je predstavio opšte informacije o projektu PRO  PWDs koji sprovode, u sklopu kojeg  su i predviđene javne prezentacije, okrugli stolovi, obuke za mlade osobe s invaliditetom, internet kampanja i sajam zapošljavanja koji će se održati  sredinom 2021. godine. Projekat skreće pažnju na prepreke i mogućnosti  pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Ispred JU Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS  je govorio gospodin Miloš Marjanović. Miloš je prezentovao o Zakonu  o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju kao i o trenutnim aktivnostima Fonda.

Na prezentaciji je  predstavljen i Caritasov projekat  Yourjob o zapošljavanju mladih u koji se i mladi s invaliditetom mogu uključiti. Projekat Yorjob zaintersovanim mladim nudi obuke za aktivno traženje posla, seminare za jačanje vještina, programe podrške za stručno osposobljavanje, pripravnički program, podršku za pokretanje socijalnog preduzeća. Prezentaciji je prisustvovala i Fondacija „Zajednički put mladih“.

Poruka svih ovih prezentacija je: Osobe s invaliditetom imaju pravo na rad i zapošljavanje, ZAPOSLIOSI!