U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu na Univerzitetu u Groningenu, Nizozemska u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa(bachelor, master i PhD), te akademsko (u svrhu predavanja) i administrativno (u svrhu obuke) osoblje Univerziteta u Sarajevu . Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Groningenu dostupne su sljedeće studijske oblasti: Educational Science, Humanities, Languages, Social and Behavioural Sciences (ekonomija nije uključena), Earth Sciences, Architecture and Town Planning i Health.

IZNOS STIPENDIJE:

  • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 800,00 EUR,
  • akademsko osoblje: dnevnica u iznosu 160,00 EUR
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti i osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i prijave se putem online stranice Univerziteta u Groningenu https://www.groningenexchange.nl/. To znači da dokumente ne dostavljate nama (Službi za međunarodnu saradnju) već se direktno prijavljujete Univerzitetu u Groningenu.

Akademsko i adminsitrativno osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na Univerzitetu u Groningenu prilikom prijave kako bi dobili pozivno pismo kao jedno od potrebnih dokumenata za prijavu.  Da bi se pronašli odgovarajuću osobu, kandidatima se savetuje da prvo kontaktiraju Univerzitet u Groningenu (kontakt podaci ispod). Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” će vam poslati pozivno pismo.

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

Više informacije pronađite ovdje.

Rok prijave 18.10.2018